foundation

O nadaci

Založením Nadace Experientia, tj. nepolitické, nezávislé a neziskové organizace, sledují její zakladatelé možnost podpořit rozvoj základního výzkumu ve vědních oborech organická, bioorganická a medicinální chemie včetně oborů příbuzných.

Tohoto cíle dosahujeme finanční podporou mladých českých vědeckých pracovníků (ukončené Ph.D. studium) na studijních pobytech a odborných stážích v zahraničí.


Držitelé grantu

2017

Petr Slavík (VŠCHT Praha)

studijní pobyt na University of York, Velká Británie (skupina prof. Smitha)

Václav Havel (Masarykova univerzita Brno)

studijní pobyt na Columbia University, New York, USA (skupina Prof. Samese)

2016

Tomáš Slanina (Masarykova univerzita Brno)

studijní pobyt na Goethe Universität Frankfurt am Main, Německo (skupina Prof. Heckela)

Andrej Jančařík (ÚOCHB AV ČR)

studijní pobyt na National Centre for Scientific Research, Francie (skupina Dr. Gourdona)

2015

Jiří Šturala (VŠCHT Praha)

studijní pobyt na Durham University, Velká Británie
(skupina Dr. McGonigala)

Vojtěch Kapras (ÚOCHB AV ČR)

studijní pobyt na University of British Columbia, Kanada
(skupina prof. Menarda)

2014

Tomáš Šolomek (Masarykova univerzita Brno)

studijní pobyt na Universität Basel, Švýcarsko
(skupina prof. Mayora a Dr. Juríčka)

Vladislav Kotek (VŠCHT Praha)

studijní pobyt na Georg-August-Universität Göttingen, Německo
(skupina prof. Ackermanna)

2013

Filip Hessler (PřF UK Praha)

studijní pobyt na Stanford University (skupina prof. Wendera)

Rozhovor s Filipem Hesslerem

Jakub Hývl (ÚOCHB AV ČR)

studijní pobyt na MIT (skupina prof. Schrocka, nositele Nobelovy ceny 2005)

Rozhovor s Jakubem Hývlem