Jazyk: CZ  EN 

Uvažujete o zahraniční stáži po ukončení Ph.D. studia?

Získejte nadační příspěvek

Uzávěrka pro podávání žádosti: 15. března 2018

doktorandi

O nadaci

Založením Nadace Experientia, tj. nepolitické, nezávislé a neziskové organizace sledují její zakladatelé možnost podpořit rozvoj základního výzkumu ve vědních oborech organická, bioorganická a medicinální chemie včetně oborů příbuzných.

Tohoto cíle by mělo být dosaženo finanční podporou mladých českých vědeckých pracovníků (ukončené Ph.D. studium) na studijních pobytech a odborných stážích v zahraničí. Obdobně bude Nadace sloužit i pro případné pobyty zahraničních postdoktorandů na českých vysokých školách a výzkumných organizacích.

 

Držitelé grantu

2016

 • Andrej Jančařík (ÚOCHB AV ČR)
  studijní pobyt na National Centre for Scientific Research, Francie (skupina Dr. Gourdona)
 • Tomáš Slanina (Masarykova univerzita Brno)
  studijní pobyt na Goethe Universität Frankfurt am Main, Německo (skupina Prof. Heckela)
 

2015

 • Vojtěch Kapras (ÚOCHB AV ČR)
  studijní pobyt na University of British Columbia, Kanada
  (skupina prof. Menarda)
 • Jiří Šturala (VŠCHT Praha)
  studijní pobyt na Durham University, Velká Británie
  (skupina Dr. McGonigala)
 

2014

 • Vladislav Kotek (VŠCHT Praha)
  studijní pobyt na Georg-August-Universität Göttingen, Německo
  (skupina prof. Ackermanna)
 • Tomáš Šolomek (Masarykova univerzita Brno)
  studijní pobyt na Universität Basel, Švýcarsko
  (skupina prof. Mayora a Dr. Juríčka)
 

2013