foundation

O nadaci

Založením Nadace Experientia, tj. nepolitické, nezávislé a neziskové organizace, sledují její zakladatelé možnost podpořit rozvoj základního výzkumu ve vědních oborech organická, bioorganická a medicinální chemie včetně oborů příbuzných.

Tohoto cíle dosahujeme finanční podporou mladých českých vědeckých pracovníků (ukončené Ph.D. studium) na studijních pobytech a odborných stážích v zahraničí.


Držitelé grantu

2017

Slavík

Petr Slavík (VŠCHT Praha)

studijní pobyt na University of York, Velká Británie (skupina prof. Smitha) Více 

Havel

Václav Havel (Masarykova univerzita Brno)

studijní pobyt na Columbia University, New York, USA (skupina Prof. Samese) Více 

2016

Tomáš Slanina

Tomáš Slanina (Masarykova univerzita Brno)

studijní pobyt na Goethe Universität Frankfurt am Main, Německo (skupina Prof. Heckela) Více 

Jančařík

Andrej Jančařík (ÚOCHB AV ČR)

studijní pobyt na National Centre for Scientific Research, Francie (skupina Dr. Gourdona) Více 

2015

Šturala

Jiří Šturala (VŠCHT Praha)

studijní pobyt na Durham University, Velká Británie (skupina Dr. McGonigala) Více 

Kapras

Vojtěch Kapras (ÚOCHB AV ČR)

studijní pobyt na University of British Columbia, Kanada
(skupina prof. Menarda) Více 

2014

Petr Slavík se členy správní rady

Tomáš Šolomek (Masarykova univerzita Brno)

studijní pobyt na Universität Basel, Švýcarsko
(skupina prof. Mayora a Dr. Juríčka) Více 

Kotek

Vladislav Kotek (VŠCHT Praha)

studijní pobyt na Georg-August-Universität Göttingen, Německo (skupina prof. Ackermanna) Více 

2013

Hessler

Filip Hessler (PřF UK Praha)

studijní pobyt na Stanford University (skupina prof. Wendera) Více 

Hývl

Jakub Hývl (ÚOCHB AV ČR)

studijní pobyt na MIT (skupina prof. Schrocka, nositele Nobelovy ceny 2005) Více