| 2013

Filip Hessler (PřF UK Praha)

Hessler

studijní pobyt na Stanford University (skupina prof. Wendera)

Rozhovor s Filipem Hesslerem

Filip Hessler, druhý držitel grantu v roce 2013, se s námi rozdělil o poznatky z pobytu na Stanford University.

Co Vás nejvíce překvapilo na Stanfordu?
Nejvíce asi kampus univerzity, který patří mezi největší a údajně nejkrásnější v celých Spojených státech. Neustále se zde něco děje, ať už různé konference, výstavy nebo sportovní akce.

Co považujete za zatím největší přínos svého pobytu?
Je to skvělá zkušenost. Jednak si zde samozřejmě prohlubuji své odborné znalosti, ale také navazuji kontakty s lidmi, kteří se budou podílet na vytváření budoucnosti oboru.

Stanford

Jste součástí nějaké skupiny rešící společný projekt, nebo má každý člen týmu samostatný projekt?
Každý ve skupině má svůj vlastní projekt, celá skupina je ale rozdělena do tří podskupin, podle typu jednotlivých projektů. Je zde podskupina zabývající se vývojem nových reakcí, kam patřím i já, skupina zabývající se syntézou biologicky aktivních látek a také skupina, jež se věnuje vývoji nosičů léčiv.

Jaké bylo první setkání s prof. Wenderem, osobní pocity?
S profesorem Wenderem jsem se setkal již několikrát před svým příjezdem na stáž, věc která mě na něm nepřestává fascinovat, je jeho přesvědčení o dopadech výzkumu nejen na vědu, ale na celou společnost.

Je něco podstatného, co Vás zaskočilo a s čím by měl kandidát Nadace být seznámen předem?
Přestože jsem na to byl připraven, tak množství byrokracie, a to zejména po příjezdu do USA.