| 2013

Jakub Hývl (ÚOCHB AV ČR)

Hývl

studijní pobyt na MIT (skupina prof. Schrocka, nositele Nobelovy ceny 2005)

Rozhovor s prvním držitelem grantu Nadace Experientia o studijním pobytu na MIT ve skupině nositele Nobelovy ceny prof. Schrocka.

Co Vás nejvíce překvapilo na MIT?
Překvapila mě celková otevřenost MIT, ať už pořádáním řady společenských akcí či pomocí rodinným příslušníkům při hledání práce a jejich celkovému začlenění do společnosti.

Co považujete za zatím největší přínos svého pobytu?
V první řadě to je možnost výzkumu na pracovišti světové úrovně. Dále pak pobyt v zemi s odlišným kulturním zázemím.

Jakub Hývl

Jak se pracuje ve skupině nositele Nobelovy ceny?
Pracuje se mi velice dobře, protože ve skupině panuje přátelská atmosféra. Cítím zde spíše týmového ducha než rivalitu.

Jste součástí nějaké skupiny rešící společný projekt, nebo má každý člen týmu samostatný projekt?
V podstatě je zde zásadou, že každý člen pracuje na svém projektu.

Jaké bylo první setkání s prof. Schrockem, osobní pocity?
První pocity nebyly nejlepší, protože se vrátil unavený z konference do vytopené kanceláře.

Je něco podstatného, co Vás zaskočilo a s čím by měl kandidát Nadace být seznámen předem?
Byl jsem překvapen, jak rychle ubíhaly týdny po schválení žádosti do vlastního odjezdu.