| 2015

Jiří Šturala (VŠCHT Praha)

Šturala

studijní pobyt na Durham University, Velká Británie (skupina Dr. McGonigala)