| 2017

Petr Slavík (VŠCHT Praha)

Slavík

studijní pobyt na University of York, Velká Británie (skupina prof. Smitha)