Pro žadatele

grant application

Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku lze zasílat poštou nebo doručit osobně do sídla Nadace.

Uzávěrka pro podávání žádosti je do 15. března.

Pravidla Nadace Experientia