| 2016

Tomáš Slanina (Masarykova univerzita Brno)

Tomáš Slanina

studijní pobyt na Goethe Universität Frankfurt am Main, Německo (skupina Prof. Heckela)