| 2014

Tomáš Šolomek (Masarykova univerzita Brno)

Petr Slavík se členy správní rady

studijní pobyt na Universität Basel, Švýcarsko
(skupina prof. Mayora a Dr. Juríčka)