| 2014

Vladislav Kotek (VŠCHT Praha)

Kotek

studijní pobyt na Georg-August-Universität Göttingen, Německo (skupina prof. Ackermanna)