Pokud se vám tento email nezobrazuje správně, zobrazte si ho na webu kliknutím na tento odkaz
Logo Nadace Experientia 2020
Logo Nadace Experientia 2020

Milé kolegyně, milí kolegové,


s radostí vám představujeme letošní stipendisty a držitele start-up grantu Nadace Experientia, se kterými jsme se v úterý 23. června 2020 sešli při slavnostním předávání. Lenka Štacková z Masarykovy Univerzity a Ondřej Kováč z Univerzity Palackého v Olomouci rozšíří řadu již na 15 excelentních mladých vědců a vědkyň do 35 let z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie, kteří díky nadační podpoře dostali šanci vycestovat na roční stáž na špičkové zahraniční vědecké pracoviště. Také si můžete přečíst rozhovor s Petrem Kovaříčkem, který získal start-up grant Nadace Experientia pro založení vlastní výzkumné skupiny a na VŠCHT se bude zabývat výzkumem nových přístupů ke katalýze.

Logo Nadace Experientia 2020 Logo Nadace Experientia 2020
Logo Nadace Experientia 2020

Nadace zná letošní stipendisty, kteří vycestují na roční stáž do zahraničí

Lenka Štacková z Masarykovy Univerzity získala od Nadace Experientia stipendium ve výši 1 260 000 Kč a stráví rok na University of Zurich ve skupině prof. Juríčka. „Budu se věnovat vývoji nových materiálů, které by díky vodivostním a magnetickým vlastnostem mohly nalézt uplatnění například v elektronice budoucnosti,“ popisuje svůj projekt oceněná vědkyně.

Její kolega Ondřej Kováč z Univerzity Palackého v Olomouci získal 950 000 Kč a vycestuje na roční stáž na Innsbruck University k prof. Magauerovi. Ve svém projektu se bude věnovat totální syntéze nového antibitioka Kibdelomycinu. „S narůstajícím problémem antibiotikové rezistence potřebujeme nová antibiotika. Kibdelomycin má jiný mechanismus účinku než dosud známá antibiotika a mohl by být účinný i na rezistentní kmeny bakterií. Bohužel izolací z přírodních zdrojů ho nikdy nebudeme mít dostatek,“ vysvětluje důležitost syntézy Ondřej Kováč.

Logo Nadace Experientia 2020 Logo Nadace Experientia 2020
Logo Nadace Experientia 2020

Nadace Experientia podpoří vznik nové výzkumné skupiny na VŠCHT

Petr Kovaříček jako druhý v historii získal tříletý start-up grant Nadace Experientia a od ledna 2021 zakládá vlastní výzkumnou skupinu na VŠCHT v Praze, která se bude věnovat vývoji nových katalyzátorů. Od Nadace dostane podporu 2 miliony korun ročně a dalších 0,7 milionu korun ročně získá od VŠCHT, a to po dobu tří let. „Zisk takto prestižního grantu je pro mě veliká čest a mám radost, že se mi tímto splní sen o založení vlastní výzkumné skupiny,“ komentuje. Petr Kovaříček vystudoval organickou chemii na VŠCHT, doktorát získal v laboratoři nositele Nobelovy ceny J. M. Lehna na University of Strasbourg ve Francii. Jako postdoktorand působil na Humboldt University v Berlíně ve skupině prof. Hechta. V současné době působí na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR.

Přečtětě si rozhovor s Petrem Kovaříčkem
Logo Nadace Experientia 2020 Logo Nadace Experientia 2020
Logo Nadace Experientia 2020 Logo Nadace Experientia 2020

Nadace v číslech

8 let

Nadace Experienta vznikla před 8 lety z iniciativy manželů Hany a Dalimila Dvořákových. Hana Dvořáková spolupracovala s profesorem Antonínem Holým a má podíl na licenčních poplatcích za antivirové látky vyvinuté na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.

26 milionů

Nadace Experientia už udělila stipendia v celkové výši 26 milionů Kč. Podpořit ji můžete i vy: finanční dar v jakékoli výši je možno poskytnout prostřednictvím našeho widgetu.

17 vědců

Už celkem 15 mladých vědkyň a vědců díky nám vycestovalo na roční studijní stáž na prestižní zahraniční univerzitu dle svého výběru a 2 založili vlastní výzkumnou skupinu v ČR.

Rozšiřte řadu našich nadějných vědců
Logo Nadace Experientia 2020 Logo Nadace Experientia 2020
Logo Nadace Experientia 2020 Logo Nadace Experientia 2020

Newsletter

Nezapomeňte se přihlásit k odběru tohoto newsletteru, aby vám neunikla žádná důležitá informace týkající se nadačních příspěvků.

Chci další newsletter
Logo Nadace Experientia 2020 Logo Nadace Experientia 2020

Flemingovo náměstí 2, 166 10 Praha 6

Pokud už nechcete dostávat zprávy od Nadace Experientia, odhlaste se prosím zde.